Kāpas sprinta stafetes 2024

sprinta stafetes - pirmsstarta informācija

BIĻETENS

BIĻETENS

Kāpas sprinta stafetes 2024

Sacensības notiek Kāpas 3 dienu 2024 sacensību centra apkārtnē

Stafetes organizē orientēšanās kluba Kāpa jaunieši.

Kontaktinformācija – una.undine.dzerve@kapa.lv; +37125881617

SACENSĪBU PROGRAMMA

28.06.2024

23:59 Pieteikumu termiņs komandu sastāviem pa etapiem

29.06.2024

17:00 Reģistrācija Sprinta stafetēm

29.06.2024

18:30 Sprinta stafetes starts visām grupām

APVIDUS

Sacensības notiek Kāpas 3 dienu 2024 sacensību centra apkārtnē.

Kartes mērogs – 1:5000

DALĪBNIEKU GRUPAS UN DISTANČU PARAMETRI

Komandā 3 dalībnieki, no kuriem ir vismaz viena sieviete.

Grupas km (*3. etapa garums)

MIX12 1,4 (1,4*)
MIX14 1,7 (1,6*)
MIX16 1.9 (1,7*)
MIX21 2,3 (1.9*)
MIX130 2.0 (1,7*)
MIX160 1,8 (1,5*)
MIX190 1,5 (1,4*)
Grupās MIX130, MIX160 un MIX190 visiem dalībniekiem ir jābūt sākot no MW35 ( - 1989)

ELEKTRONISKĀ ATZĪMĒŠANĀS SISTĒMA UN SACENSĪBU GAITA

Atzīmēšanās ar SPORTident. Derīgas tās pašas SPORTident kartes, ar kurām skrien Kāpas 3 dienu sacensībās. SPORTident kartes īre tikai uz stafetes sacensībām – 2 EUR.

APBALVOŠANA

Apbalvo pirmo trīs vietu ieguvējus katrā grupā, ja startē 4 vai vairāk komandas. Ja grupā startē mazāk nekā 4 komandas, tad apbalvo tikai 1. vietas ieguvējus. Visu grupu uzvarētāju komandas piedalās izlozē par brīvstartu dalībai Kāpa 2025 – balvā brīvstarts visiem 3 komandas skrējējiem 2025. gada Kāpas 3 dienu sacensībās.

DALĪBAS MAKSAS, PIETEIKUMI

Stafetes komandas pieteikšana

  Dalības maksa, piesakoties līdz 25.jūnijam plkst. 23:59 Dalības maksa, piesakoties pēc 26.jūnija plkst. 00:00
MIX 12 12 EUR 18 EUR
MIX 14, 16 15 EUR 18 EUR
MIX 21, 130, 160, 190 21 EUR 24 EUR

Izmaiņas pieteikumā pēc termiņa beigām (pēc 24.jūnija) un pieteikšanās uz vakantajām vietām ir iespējama reģistratūrā sacensību centrā, aizpildot pieteikuma formu, vai rakstot uz e-pastu una.undine.dzerve@kapa.lv E-pastā norādot komandas nosaukumu, grupu, VISU komandas biedru vārdus un uzvārdus, ODB numurus, SI identa numurus (vai ja ir nepieciešama SI īre), dzimšanas gadus un orientēšanās klubus.

Komandu sastāvus pa etapiem pieteikt līdz 28. jūnijam plkst. 23:59

Dalības maksu var samaksāt ar pārskaitījumu (maksājuma mērķis - sprinta komandas nosaukums), vai arī reģistrējoties sacensību centrā.

ATBALSTA