Kāpa MTB-O 3dienas 2024

Latvijas čempionāts garajā un sprinta distancē

Baltijas čempionāts garajā un sprinta distancē

3. Biļetens

1. BIĻETENS

KĀPA MTB-O 2024

28.06.-30.06.2024. Daugavpils pilsētas apkārtnē

Sacensību centrs Ruģeļu ūdenskrātuve

Organizē - Orientēšanās klubs "Kāpa" sadarbībā ar Daugavpils valsts pilsētas pašvaldību, Latvijas orientēšanās federāciju un Orientēšanās klubs "Stiga"

Galvenais tiesnesis Paulis Bričonoks +371 26435996, paulis.os@inbox.lv

Distanču priekšnieks Edgars Bričonoks

Galvenais sekretārs Ieva Rukšāne

SACENSĪBU PROGRAMMA

28.06.2024

13:00 Starts garajā distancē Jaunās Forštates apkārtnē

29.06.2024

15:00 Sprinta distancē Stropu estrādes apkārtnē

30.06.2024

10:00 Starts vidējā distancē sacensību centra Ruģeļu ūdenskrātuves tuvumā

AIZLIEGTAIS APVIDUS

Līdz sacensībām aizliegts atrasties un izmantot treniņiem kartes šādos aizliegtos apvidos:

Garās distances karte 1089-2017 Jaunā Forštate. Kartes autori(MTB-O versijā)J.Gaidelis, A.Smoļakova, J.Matvijenko, 2024 gada izmaiņas-E.Bričonoks.

Vidējās distances karte 1096-2015 Ruģeļi. Kartes autori (MTB-O versijā) J.Gaidelis, P.Bričonoks, 2024 gada izmaiņas E.Bričonoks.

Sprinta distances karte Stropu estrāde 2016. Kartes autors J.Gaidelis, 2024 gada izmaiņas E.Bričonoks.

DALĪBNIEKU GRUPAS UN DISTANČU PARAMETRI

S,V- 14, 17,20,21,40,50,60

Distanču garumi plānoti atbilstoši LOF MTB-O sacensību rīkošanas noteikumiem. Uzvarētāja laiks garajā distancē 60-115 minūte, Sprintā 15-25 minūtes, Vidējā distancē 45-55 minūtes.

DALĪBAS MAKSAS, PIETEIKUMI

Pieteikšanās šeit: https://odb.lv/kapa2024/

  Līdz 2024.gada 15.aprīlim 16.aprīļa līdz 1.jūnijam 2.jūnija līdz 16. jūnijam
S,V-14,17,20 21 EUR / 8 EUR 25 EUR / 10 EUR 30 EUR / 12 EUR
S,V-21,40,50,60 36 EUR / 14 EUR 45 EUR / 17 EUR 50 EUR / 19 EUR

Piesakoties pēc 16.06., dalības maksa + 25 % no 3. pieteikšanās termiņa maksām, ja ir vakances.

SI-AIR kartes īre 5 EUR (2EUR par dienu). Īrētas SI-AIR kartes nozaudēšanas gadījumā dalībniekam jāatmaksā tās pilnā vērtība organizatoram (65 EUR).

Automašīnu caurlaide (līdz 9 personām) 5 EUR- dod iespēju iebraukt sacensību centrā un visu dienu sacensību centros.

Telts vieta sacensību centrā 5 EUR (nakts). Citas nakšņošanas iespējas www.visitdaugavpils.lv

Ja vēlaties saņemt rēķinu, lūdzu, rakstīt uz e-pastu paulis.os@inbox.lv

ELEKTRONISKĀ ATZĪMĒŠANĀS SISTĒMA UN SACENSĪBU GAITA

Visām grupām atzīmēšanās ar SPORTident AIR+. Dalībniekiem, kuriem nav savas SPORTident kartes, tās tiks izīrētas. SPORTident kartes īre 5.00 EUR (2 EUR par dienu). Par pazaudētu vai sabojātu īrēto SPORTident karti dalībniekiem jākompensē organizatoriem kartes vērtība.

Velo aizsargķiveru lietošana ir obligāta.

Starta intervāls vidējā distancē 2 minūtes, sprinta distancē 1 minūte, garajā distancē 3 minūtes.

Visiem startējušajiem sacensību dalībniekiem ir saistoši LOF apstiprinātie velo orientēšanās sacensību noteikumi. Dalībniekiem atļauts nobraukt no kartē iezīmētajiem ceļiem, izmantot pļavas.

Pārvietojoties pa koplietošanas ceļiem sacensību dalībniekiem jāievēro Ceļu satiksmes noteikumi. Autotransporta satiksme pa koplietošanas ceļiem sacensību laikā netiks ierobežota.

Sacensību dalībnieki paši ir atbildīgi par savu veselības stāvokli (Sporta likuma 18.pants)un drošību. Sacensību organizatori neatbild par dalībnieku iespējamām traumām un kaitējumu sacensību laikā. Lai informētu sabiedrību par pasākumu norisi, sacensību laikā var notikt foto vai video fiksācija.

APBALVOŠANA

Katru dienu distanču uzvarētāji tiks apbalvoti ar piemiņas balvu.

Trīs dienu kopvērtējuma 1.-3. vietu ieguvēji tiks apbalvoti ar sponsoru sarūpētām balvām.

Garās un sprinta distances 1.-3. vietu ieguvēji, ODB reģistrētie dalībnieki, grupās S,V 14,17,20,21,40,50,60 tiks apbalvoti ar Latvijas čempionāta medaļām.

Baltijas čempionātā garās un sprinta distanču 1.-3. vietu ieguvēji grupās S,V- 17,20,21,40,50,60 tiks apbalvoti ar Baltijas čempionāta medaļām.

ATBALSTA