Norises vieta

Daugavpils, Latvija
Sacensību centrs Ruģeļu ūdenskrātuve

Transports

Rīga - Daugavpils 230km
Vilnius (LT) - Daugavpils 170km

Dalībnieku uzņemšana

Telšu pilsētiņa Ruģeļu ūdenskrātuves apkārtnē

Servisi

Cafeteria services at the competition centre, Kindergarten

REZULTĀTI

1. BIĻETENS

KĀPA 2024

XXXVII ORIENTĒŠANĀS TRĪSDIENAS

28.06.-30.06.2024. Daugavpils novads

Sacensību centrs Ruģeļu ūdenskrātuve

29.06. - IOF elites ranga sacensības vidējā distancē(WRE)

Organizē - Orientēšanās klubs "Kāpa" sadarbībā ar Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādi "Jaunatnes lietu un sporta pārvalde", Latvijas orientēšanās federāciju un Orientēšanās klubs "Stiga"

SACENSĪBU PROGRAMMA

Vidējā distance

Apvidū izteikts kāpu reljefs ar nelielu augstuma starpību 15m. Caurejamība laba.

Starts no 14:00

Forštates apkārtnē

MTBO Garā distance

Starts no 13:00

Jaunās Forštates apkārtnē

Taku-O PreO sprinta distance

Priežu mežs ar labu redzamību. Meža ceļš.

Starts no 13:00 līdz 17:00

1,3 km no 1.dienas sac. centra Forštates apkārtnē. 55.937111 26.529614

Sacensību atklāšana, 1. dienas sacensību uzvarētāju apbalvošana un Karaoke sacensību centrā

20.30

Vidējā distance (M21E W21E grupām IOF elites ranga sacensības vidējā distancē - WRE)

Apvidus - Daugavas piekrastes nogāze un tās apkārtne. Reljefs ar augstuma starpību līdz 30m, pārsvarā ar vidēji lielām reljefa formām. Caurejamība no labas līdz apgrūtinātai

Starts no 11:00

Ruģeļu ūdenskrātuves apkārtnē

MTBO Sprinta distance

Starts no 15:00

Stropu estrādes apkārtnē

Taku-O PreO distance

Priežu mežs ar labu un vidēju redzamību. Meža ceļš ar segumu.

Starts no 14:00 līdz 18:00

1,6 km no sac. centra Ruģeļu ūdenskrātuves apkārtnē 55.871871 26.599500

Sprinta stafete

Sacensības notiek Kāpas 3 dienu 2024 sacensību centra apkārtnē

Reģistrācija Sprinta stafetēm 17:00 Kopējais starts 18:30

Ruģeļu ūdenskrātuves apkārtnē

Saīsināta garā distance

Apvidus - Daugavas piekrastes nogāze un tās apkārtne. Reljefs ar augstuma starpību līdz 30m, pārsvarā ar vidēji lielām reljefa formām. Caurejamība no labas līdz apgrūtinātai

Starts no 10:00

Ruģeļu ūdenskrātuves apkārtnē

MTBO Vidējā distance

Starts no 10:00

Taku-O TempO distance

Pusatklātas un atklātas vietas. Ceļi ar segumu.

Starts no 9:00 līdz 12:00

Ruģeļu ūdenskrātuves apkārtnē 55.870515 26.619675

AIZLIEGTAIS APVIDUS

Sacensību vietas

sac_centrs

Sacensību centrs

sac_centrs

Sacensību centrs 1.diena

sac_centrs

ATZĪMĒŠANĀS UN SACENSĪBU GAITA

Visām grupām atzīmēšanās ar SPORTident. Dalībniekiem, kuriem nav savas SPORTident kartes, tās tiks izīrētas. SPORTident kartes īre 5.00 EUR (2 EUR par dienu). DIR grupām 2 EUR par dienu. Par pazaudētu vai sabojātu īrēto SPORTident karti dalībniekiem jākompensē organizatoriem kartes vērtība.

Finiša rajonā iespējams izmēģināt atzīmēšanos ar SPORTident.

Dalībniekam jāveic distance ar tādu SPORTident karti, ar kādu numuru tā reģistrēta starta protokolā. Lūdzam nesajaukt SPORTident kartes, pretējā gadījumā jūs var diskvalificēt. Problēmu gadījumā nekavējoties griezties sacensību sekretariātā.

DALĪBNIEKU GRUPAS UN DISTANČU PARAMETRI

Sacensību dalībnieki paši atbild par savu fizisko sagatavotību un spējām veikt atbilstošu distanci un veselības stāvokli. (1.un 2.sacensību diena – vidējā distance)

vīrieši km sievietes km dzimš. g Kartes mērogs
M21E 6,0 - 13,0 W21E 5,0 - 8,5 - 2003
M8* 1,5 - 2,5 W8* 1,5 - 2,5 2016 -
M10* 1,5 - 2,5 W10* 1,5 - 2,5 2014 -
M12* 2,0 - 2,8 W12* 2,0 - 2,8 2012 -
M12 2,5 - 2,8 W12 2,0 - 2,5 2012 -
M14L 4,0 - 5,0 W14L 3,0 - 4,0 2010 -
M14** 3,0 W14** 2,0 - 2,5 2010 -
M16L 5,0 - 6,0 W16L 3,5 - 4,5 2008 -
M16** 4,5 - 5,0 W16** 3,0 - 4,0 2008 -
M18 6,5 - 7,5 W18 4,5 - 5,0 2006 -
M20 7,5 - 9,0 W20 5,0 - 5,5 2004 -
M21L 7,5 - 9,0 W21L 5,0 - 6,0 - 2003
M21S 5,5 - 6,5 W21S 3,5 - 4,5 - 2003
M210 vieglā** 4,0 - 5,0 W210 vieglā** 3,5 - 2006 1:10 000
M35L 7,5 - 9,0 W35L 5,0 - 1989
M35S 5,0 - 6,0 W35S 4,0 - 1989 1:10 000
M40L 6,5 - 8,0 W40L 4,5 - 5,0 - 1984 1:10 000
M40S 5,0 - 6,0 W40S 3,5 - 4,0 - 1984 1:10 000
M45L 5,5 - 6,5 W45L 4,5 - 5,0 - 1979 1:10 000
M45S 4,5 - 5,5 W45S 3,5 - 4,0 - 1979 1:10 000
M50L 6,0 - 7,0 W50L 4,5 - 5,0 - 1974 1:10 000
M50S 4,5 - 5,5 W50S 3,5 - 4,0 - 1974 1:10 000
M55 5,0 W55 4,5 - 1969 1:7 500
M60 4,5 W60 4,0 - 1964 1:7 500
M65 4,5 W65 3,5 - 1959 1:7 500
M70 4,5 W70 3,5 - 1954 1:7 500
M75 3,5 W75 3,0 - 1949 1:7 500
M80 3,2 W80 2,8 - 1944 1:7 500
M85 3,0 W85 2,5 - 1939 1:7 500Atklātās grupas DIR 1** 2,0 - 2,5 km
DIR 2 4,0 - 4,5 km
DIR 3** 5,5 - 6,0 km
DIR 4 7,0 - 7,5 km
OPEN-100 OPEN-100 4,5 kmVisiem pieaugušajiem iesācējiem paredzētas grupas M210 vieglā, W210 vieglā (šajās iesācēju grupās iespējams startēt arī jauniešiem, kas dzimuši 2006. gadā un agrāk, maksājot dalībnieka atbilstošās vecuma grupas dalības maksu)

Atklātajās grupās DIR 1 – DIR 4 (pieteikšanās uz vietas) dalībnieks pats neatkarīgi no vecuma izvēlas distances garumu.

Distanču garumi doti aptuveni – tie atkarībā no sacensību apvidus, katrai dienai būs norādīti 4 biļetenā. Kontrollaiks katrai distancei 120 min

W8*, M8*, W10*, M10*, W12*, M12* – marķētā distance,- tās ir pavēles distances izmantojot marķējumu. Atzīmēšanās ar SPORTident, kontrolpunktu iziešanas secībā. Dabā nomarķētā distance un KP iezīmēti kartē iziešanas secībā. Dalībnieki drīkst veikt distanci pa marķējumu vai arī izvēlēties citu, īsāku ceļu bez marķējuma. Grupām W8* un M8* par galveno balvu cīnās tie dalībnieki, kas skrien bez vecāku pavadības. Dalībnieki, kas vismaz vienu no dienām ir skrējuši vecāku pavadībā tiek iekļauti atsevišķās grupās “W8* ar vecākiem” un “M8* ar vecākiem”. Grupās M8* un W8* jaunajiem skrējējiem netiek piešķira diskvalifikācija – par nepareizu/trūkstošu atzīmi dalībnieku laikam tiek pieskaitītas 60 minūtes. Tas rezultātos šos dalībniekus ierindo aiz tiem, kas atzīmējušies pareizi. Grupām W8*, M8*, W10*, M10* kontrolpunkti atrodas tieši uz marķējuma, grupām W12*, M12* kontrolpunkti atrodas tuvu pie marķējuma (līdz 150 m attālumā).

Pieņemtie apzīmējumi:

  • * - marķētā distance
  • ** - tehniski vieglas distances
  • S - īsā distance
  • L - garā distance
  • 0 - vieglā distance

DALĪBAS MAKSAS, PIETEIKUMI

Pieteikumu iesūtīšanai un maksājumiem noteikti 3 termiņi (Cena par visām trīs dienām / Cena par dienu):

  Līdz 2024.gada 15.aprīlim 16.aprīļa līdz 1.jūnijam 2.jūnija līdz 16. jūnijam
MW 8-10 9 EUR / 4 EUR 12 EUR / 5 EUR 14 EUR / 6 EUR
MW12-14 15 EUR / 7 EUR 19 EUR / 8 EUR 23 EUR / 10 EUR
MW16-20 22 EUR / 9 EUR 28 EUR / 12 EUR 34 EUR / 15 EUR
MW60 u.v. 26 EUR / 11 EUR 33 EUR / 14 EUR 40 EUR / 17 EUR
Pārējiem 40 EUR / 17 EUR 50 EUR / 21 EUR 60 EUR / 23 EUR
OPEN 100 dalības maksa pēc vecuma grupas


Pieteikšanās

Dalības maksa jāsamaksā pieteikuma iesniegšanas termiņā. Pieteikums tiek uzskatīts kā garantija dalības maksai. Piesakoties pēc 16.jūnija, dalības maksa + 25% no 3.pieteikšanās termiņa maksām, pārreģistrācija no grupas uz grupu (tikai līdz 22.06.2024.) + 7 EUR, ja ir vakances.

Līdz 1.jūnijam dalībniekiem ir iespēja atsaukt startu, dalības maksa šajā gadījumā tiek atmaksāta. No 2024.gada 2.jūnija dalībniekiem, kas ir pieteikušies un nestartē dalības maksa netiek atmaksāta.

Ja dalībnieks ir pieteicies, bet neveic apmaksu un neierodas uz sacensībām, rīkotājs patur tiesības piemērot 50% piemaksu jebkuru citu kluba rīkoto sacensību dalības maksai.

  • Ģimenēm, kas startē vismaz 3 cilvēku sastāvā, no kuriem vismaz 2 ir jaunieši (startē grupās MW8 līdz MW18), 20% atlaide, ievērojot dalības maksas attiecīgo termiņu. (Atlaide pienākas bērniem <=18 gadiem, tēvam un mātei)
  • DIR 1 - DIR 4 pieteikšanās un samaksa attiecīgās dienas sacensību centrā (bet iespējams, vēlams pieteikties online iepriekš, lai rezervētu vēlamās distances karti). DIR 1. dalības maksa 8EUR, pārējām DIR grupām - Jauniešiem līdz MW20 - 8,00 EUR par dienu, MW60 un vecākiem - 12,00 EUR par dienu, pārējiem – 18,00 EUR par dienu. DIR2, DIR3, DIR4 piesakoties online iepriekš 3 EUR atlaide

Transporta Caurlaides - dod iespēju iebraukt sacensību centrā un visu dienu sacensību centros (iegādāties varēs tikai uz vietas, iebraucot sacensību centros skaidrā naudā):

  • Vieglās automašīnas caurlaide (līdz 9 personām) – 5,00 EUR
  • Autobusa caurlaide – 10,00 EUR

APBALVOŠANA

Katru sacensību dienu visu grupu uzvarētāji saņem balvas.

Kopvērtējumā M21E un W21E grupās apbalvo 1.–6. vietu ieguvējus, pārējās grupās 1.-3. vietu ieguvējus.

Sacensību noslēgumā – dalībnieku numuru loterija.

Kolektīvās balvas. Tās saņems spēcīgākie orientēšanās klubi un ģimenes. Šajos vērtējumos katra dalībnieka vērtējums tiek mērīts pēc punktu sistēmas. Punkti katram kolektīva dalībniekam tiek aprēķināti dalot 1.vietas uzvarētāja laiku ar attiecīgā dalībnieka laiku. 1.vietas ieguvējs saņem 1000 punktus. Piemēram, ja dalībnieks veicis distanci divreiz lēnāk kā grupas uzvarētājs, viņš saņem 500 punktus. Rezultāti no grupām M/W8* ar vecākiem kā arī M/W21 vieglā** tiek reizināti ar koeficientu 0,5. Rezultāti no DIR grupām netiek iekļauti šajos vērtējumos.

DALĪBNIEKU UZŅEMŠANA

Sacensību centrs un dalībnieku telšu pilsētiņa Ruģeļu ūdenskrātuves apkārtnē. Teltsvietas cena: 5.00 EUR par nakti

KO DARĪT UN REDZĒT? KUR NAKŠŅOT? KUR PAĒST?

VISITDAUGAVPILS

ATBALSTA